Bloei coaching privacy © 2019 Patricia LärcheBloei coaching privacy © 2019 Patricia Lärche
Privacyverklaring & disclaimer
Privacyverklaring

Praktijk Bloei! gevestigd te Hoorn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Onderstaande privacyverklaring is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Contactgegevens

Praktijk Bloei!
Daniëlle Buis (functionaris Gegevensbescherming)
Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75363143

T: +31 (6) 22 98 55 12
E: info@daniellebuis.nl
W: www.daniellebuis.nl

Welke persoonlijke informatie verzamelt praktijk Bloei!

Als je haar website bezoekt, contact met haar opneemt door een e-mail te sturen of te bellen, gebruik maakt van haar diensten, ontvangt zij mogelijk persoonsgegevens van jou. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren.

Hieronder vind je een overzicht van persoonsgegevens die worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf geeft in correspondentie of aan de telefoon.
 • Indien een overeenkomst tot dienstverlening tot stand komt, dan zal zij over meer persoonsgegevens beschikken dan enkel contactgegevens. Zij gebruikt deze persoonsgegevens enkel in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening en verzamelt alleen die gegevens die zij in dat verband nodig of nuttig acht.

Met welk doel worden de gegevens verzameld?

 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om je te informeren over wijzigingen van diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • Persoonsgegevens als de wet daartoe verplicht of als dat voor haar noodzakelijk is om haar taken en bedrijfsvoering goed te kunnen uitvoeren zoals de Belastingdienst.

Wat doet Praktijk Bloei! vooral NIET met je gegevens?

Praktijk Bloei! verkoopt je gegevens nooit aan derde partijen en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Ook gebruikt zij ze niet om uitgebreide bezoekersprofielen samen te stellen of besluiten te nemen op basis van geautomatiseerde verwerking. Dat wil zeggen: ze gebruikt geen computerprogramma’s of -systemen waar geen mens aan te pas komt.

Bewaartermijn

Praktijk Bloei bewaart je persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel van de verwerking. Zij is uiteraard wel gehouden aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Persoonsgegevens die in het kader van de met jou overeengekomen dienstverlening zijn verzameld, waaronder contactgegevens, worden niet langer dan 2 jaar na afloop van de overeenkomst bewaard en daarna verwijderd of vernietigd.

Cookies

Praktijk Bloei! gebruikt cookies om de website beter te laten werken. Als je deze website gebruikt, stem je hiermee in.

Rechten betrokkene

Praktijk Bloei! respecteert je privacy rechten en zal er aan meewerken dat je de in de AVG aan jouw toegekende rechten kunt uitoefenen. Voorbeelden hiervan zijn het recht op inzage, correctie en verwijdering van jouw persoonsgegevens. Indien je van jouw rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op via info@daniellebus.nl.

Beveiliging van je persoonsgegevens

Praktijk Bloei! neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik en onbevoegde toegang tegen te gaan. Mocht je het idee hebben dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of heb je vragen over de omgang van jouw gegevens, neem dan contact op via info@daniellebuis.nl.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Disclaimer

Deze website is met zorg samengesteld. Daniëlle Buis van Bloei! verstrekt door middel van deze website informatie over diensten die zij aanbiedt. De informatie is uitsluitend indicatief en Daniëlle Buis kan niet garanderen dat de content van deze website juist en volledig is.

Daniëlle Buis behoudt zich het recht voor om te allen tijde, en zonder bekendmaking vooraf, aanpassingen te doen aan de website. De informatie aangeboden in offertes is uiteindelijk bindend (na telefonisch akkoord, ondertekening of akkoord per mail).

Daniëlle Buis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele onjuistheden en/of gedateerde informatie, het eventueel niet goed functioneren van de website, noch voor enige informatie op pagina’s van derden die naar de site van Daniëlle Buis verwijzen of waar deze site naar verwijst.

Als je vragen of opmerkingen hebt, neem dan even contact op.